day : 18/12/2018 2 results

A story of Experiment, Failure and Relative Success: Barbecue Fish in Banana Leaves

Not every experiment can succeed but also not every failure is bad. Since we watched salt, acid, fat and heat, we wanted to try barbecuing something in banana leaves. Last week we went shopping in an Asian store for the gyozas and we were very happy to find banana leaves! And when we found some fish yesterday it was a done deal. However there was one thing that we did not think, it's winter and no one is selling charcoal! And we were out of it (at least we thought we were, a bit too late ...

Deneme, Başarısızlık ve Avuntu Öyküsü: Muz Yaprağında Balık

Her deneme başarıya ulaşamayacağı gibi, her başarısızlık da kötü sonuçlanacak değil. Salt acid fat and heat izlediğimizden beri muz yaprağında bir şeyler denemek istiyorduk. Geçen hafta gyozalar için malzeme almaya gidip de muz yaprağı bulunca sevinçten zıplaya zıplaya eve geldim. Dün de balık bulunca bu iş tamam dedik! Yalnız vakit kış, hiçbir yerde kömür satılmıyor. Evde de kömür yok (aslında depoda köşede varmış da bizim çok geç haberimiz ...